REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki ( 523/1999, § 10 ja 24)
Laatimispäivä 5.5.2022

Rekisterin pitäjä
Jyväskylän Ruskat ry, y-tunnus 731136-80

Rekisterin nimi
Jyväskylän Ruskat ry jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus /rekisterin käyttötarkoitus
Tietoja kerätään kirjallisen ja sähköisen tiedottamisen toteuttamiseksi jäsenille.
Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin käyttötarkoituksiin ja jäsenten merkkipäivien huomioimiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenhakemus ja jäsenen antamat tiedotteet. Jäsenen tulee ilmoittaa tietojen muutoksesta sihteerille.
Eronneet tai erotetut jäsenet poistetaan rekisteristä. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tietonsa.

Rekisterin tietosisältö
Jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka sekä syntymäaika, osoite ja sähköposti.
Lisäksi toiminnassa voidaan tarvita tietoja, jotka jäsen voi halutessaan ilmoittaa paperitallenteessa: puhelin, syntymäaika, entinen ammatti ja harrastukset.
Yhdistyksen toimintaa varten mainitaan toiminta yhdistyksen luottamustehtävissä.

Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta lupaa kysymättä ulkopuolisille. Jos tietoja luovutetaan, esim. yhteistyö matkatoimiston kanssa, luovutetaan tiedot vain tätä käyttökertaa varten, eikä kolmas osapuoli saa luovuttaa niitä eteenpäin.

Rekisterin suojaus
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena salasanan takana ja rekisterinhoitajan lukitussa arkistossa paperitallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu. Rekisteriä käyttävät vauin henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Paperikopiot hävitetään polttamalla tai silppurissa.