TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022

                                                                                                                                                     Hallitus 12.1.2023


Jyväskylän Ruskat ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton eläkeläisjärjestö, joka kuuluu Suomen Ruskaliitto ry:hyn ja Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry:hyn (KYT).
Toiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää   eläkkeellä olevien ihmisten ja ikäihmisten sosiaalista, henkistä ja taloudellista hyvinvointia sekä heidän fyysistä kuntoaan. Olemme luoneet yhteisöllisyyttä eri tavoin, vaikuttaneet kunnallis- ja valtakunnan politiikassa mm. vanhusneuvostossa ja yhteistyöverkostoissa eläkeläisjärjestöjen kanssa.
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden päättyessä oli 248 jäsentä, joiden keski-ikä oli 78 v. Uusia jäseniä liittyi 20 henkilöä ja yhdistyksestä erosi 22, poisnukkuneita oli 4 henkilöä.

HALLINTO
Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 24.2.2022 Kansalaistoiminnan keskus Matarassa.
Vpj Helena Ruotsalainen avasi kokouksen. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin sääntömääräiset asiat. Läsnä oli 28 jäsentä + 2. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Mirjam Sneck.

Hallitus ja toimikunnat
Mirjam Sneck, puheenjohtaja
Ritva Hämäläinen, varapuheenjohtaja
Maila Koistinen, jäsen
Leila-Katri Lempinen, jäsen
Marja-Liisa Kontio, jäsen
Jouko Mölsä, jäsen
Eija Gadd, jäsen

Muut toimihenkilöt
Rija Lampinen, rahastonhoitaja
Pirkko Kanerva, jäsenrekisterin hoitaja
Paula Peränen, sihteeri

Hallitus kokoontui 6 kertaa

Matka- ja teatterityöryhmässä jatkoivat: Leena Hänninen, Pirkko Kanerva, Paula Liimatainen ja Salme Saikkonen. Savonlinnan oopperajuhlien näytelmä oli vaihtunut koronavuosien jälkeen kappaleeseen Aida ja oopperamatka tehtiin heinäkuussa 2022. Rooman matka toteutettiin 24.-28.9.2022. Pikkujoulua vietettiin tänä vuonna myös isommalla joukolla (73 henkilöä) kun Lutakon Viiluun mahtui enemmän väkeä.

Valokuva- ja leikearkiston hoitajana toimi Tellervo Vornanen.

Historiatyöryhmä Leena Hänninen, Pirkko Kanerva ja Virpi Kaartinen (oikoluku) saivat historiikin valmiiksi. 45-vuotista historiikkia juhlistettiin 22.10.2022 kaupunginteatterilla Tango sateessa näytelmä parissa kutsuvieraiden kera.

TIEDOTUS                                                                                                                                               2
Jäsenkirjeitä lähetettiin 3 + yksi (1) matkaohjelma. Vuosikokouskutsu oli Suur-Jyväskylä lehdessä. Keskisuomalaisessa oli Meidän juttuja kaksi (2) Rooman matka, mm. Villa Lante sekä historiikin 45-vuotisjuhla kaupunginteatterilla Tango sateessa esityksen myötä. Kortepohjalainen lehdessä on ollut sekä keväällä että syksyllä Leena Hännisen kirjoituksia toiminnastamme sekä kauden toimintaohjelma.

Jäsenistöön pidettiin yhteyttä lähinnä sähköpostiviesteillä. Yhdistyksen kotisivuja hoiti
Virpi Kaartinen,
www.jyvaskylanruskat.fi.
Uusien kotisivujen teko alkoi v. 2022 Gradian opiskelija / opettajan avulla.

TALOUS
Toiminta on rahoitettu jäsenmaksulla, joka oli 15 €/ hlö/vuosi.
Senioritanssin vuosimaksu oli 10 €/ hlö.

Suomen Ruskaliitolle on maksettu jäsenmaksua 1 €/ jäsen. Liitolta ei ole saatu avustusta. Tilikauden tulos on -2297,15 € alijäämäinen. Arpajaisia oli neljä (4) kertaa. Muut talouteen liittyvät seikat ilmenevät tilinpäätöksestä.

TAPAHTUMIA oli kaikkiaan 131 ja osallistujia oli 1152.
Jäsentapahtumia oli 13, joissa osallistujia 448.
Harrasteryhmät kokoontumisia 118 ja osallistujia 704.                                                          Katso liite 1).

Harrasteryhmät
Äijäporukka: Vetäjinä toimivat Matti Kaukonen ja Seppo Elijoki.
Ryhmä kokoontui Senja-korttelissa, Pehtorinkatu 9, II kerroksen olohuoneessa.

Itsehoitoryhmä:
Vertaisohjaajana toimi Tellervo Vornanen. Ryhmä kokoontui myös em. päiväkeskuksen kuntosalissa. Kaupunki perii osallistumismaksun puolivuosittain 32 €.

Senioritanssi:
Vetäjänä toimi Raili Palkola. Tanssijat kokoontuivat tiistaisin Piippurannan klubilla.
Vuosimaksu oli 10 € / henkilö. Osallistujia ryhmässä oli 19.

Ruskat puikoissa:
Vetäjänä toimi Leena Vilmusenaho parinaan Tuula Salomaa. Ryhmä kokoontui Kortteliklubilla 16 kertaa vuonna 2022. Mukana oli 38 neulojaa. Yhteensä 184 käyntiä. Neuleita valmistui vuoden aikana 269 kpl. Niitä lahjoitettiin Jokikartanon palvelutaloon 45 kpl, Monikulttuurikeskus Glorian Minimesiin 10 kpl, Jyvälässä kokoontuville ukrainalaisille 21 kpl, Syöpäyhdistykselle 35 kpl, Kaupungin vanhuspalveluun 60 kpl. Yhteensä 171 kpl. Lisäksi niitä annettiin syntymäpäivälahjoina ruskalaisille, arpajaispalkinnoiksi ja palkkioina tilaisuuksissa esiintyville.

Laulukööri:
Vetäjänä toimi Leila-Katri Lempinen. Kortteli Klubilla Laulukööri kokoontui 9 kertaa ja kävijöitä 135 henkilöä kävi laulamassa.

Kaupungin museotoimen kulttuuri- ja ympäristöluotsina sekä Niilo Mäki Instituutin lukumummina toimi aktiivisesti useita jäseniämme.

YHTEISTOIMINTA JA VAIKUTTAMINEN                                                                                                3

Suomen Ruskaliitto ry:n edustajakokous oli etänä 18.3.2022. Kokouksessa oli kahdeksan (8) edustajaa. Ruskista Leena Hänninen ja Paula Peränen. Hallituksen kokouksia on ollut etänä kaksi (2). Jäsenmaksu oli 1 € / jäsenyhdistys. Suomen Ruskaliitto kuuluu valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry:hyn. Hallituksen kokouksissa oli huolena edelleen liiton varallisuus, koska STEA:n avustuksia ei ole saatu. Ruskaliiton kotisivut ovat: www.suomenruskaliitto.fi.

Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry (KYT) Yhdistystorin kevään myötä alkanut lopettaminen 2022 mennessä on päätöksessä. Vanha Yhdistystori on lukutilassa luettavana. Tilalle on tullut uusi valtakunnallinen alusta, joka toimii Keski-Suomen lähellä.fi -sivustolla. Keski-Suomen hyvinvointialueen osallisuusohjelma 2023-2025 on tehty. Järjestöyhteistyön ja palvelutuottajayhteistyön periaatteet ovat osa osallisuusohjelmaa. Aiemmin toiminut Yhdistystori on ollut tiedotussivujen alustana. Nyt Järjestöareenan ja Kumppanuuspöydän sivut löytyvät verkosta Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen www-sivuilta, www. kyt.fi Järjestöareenan puheenjohtajaksi valittiin
v. 2023-2024 Tiina Sivonen. Kokouksia on pidetty Teams:n kautta sekä loppuvuodesta myös fyysisesti Mataralla.

Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan (KEN) toimintaan osallistuivat Ritva Hämäläinen ja Eija Gadd. Kokouksia oli vuoden aikana seitsemän (7). Vanhusviikon pääjuhla oli kristillisellä opistolla, jossa osallistujien määrä oli menestys.
Loppuvuodesta oli tulossa muutoksia toiminnan jatkosta, joten sen suunnittelu aloitettiin.

Vanhustenviikon 3.10.–10.10.2022 teemana oli Luonto antaa voimaa. Seniorimessuille osallistuttiin 3.10.2022 pääkirjastolla, Minnansalissa. Yhdistyksellä oli esittelypöytä, arpajaisia tai myyntiä ei saanut järjestää.

Jyväskylän vanhusneuvoston varsinaisena jäsenenä oli Marja-Liisa Kontio, varalla Hely Adaranijo. Vanhusneuvoston kokouksia oli 7. Vammaisneuvoston kanssa yhteisiä iltakouluja oli 5. Kokousasiakirjat ovat nähtävinä netissä.

Jyväskylän eläkeläisjärjestöjen puheenjohtajaverkosto ei kokoontunut.

Muistamiset
Jyväskylän Eläkkeensaajat ry:n 60-vuotisjuhlaan Aalto-salille onnittelut 26.10.2022 vei Mirjam Sneck. Jäsenten täyttäessä 70 tai 75 vuotta, lähetettiin onnittelukortti. 80, 85, 90 täyttäville lahjoitettiin Ruskat puikoissa tehty neule. Neuleita lahjoitettiin yhteensä 34.

YHTEENVETO
Toiminnan aktiivisuus on kasvanut. Jäsenmaksuja jäi jäseniltä maksamatta yli kahden vuoden ajalta, joten heidät poistettiin jäsenrekisteristä.
                                                                                                                                    LIITE 1 Tapahtumat
 

Jyväskylän Ruskat ry
Tapahtumat v. 2022
                                                                                                     Toimintakertomus /Liite 1

11.2.2022 Kortteli Klubiin tutustuminen                                                                                                             9
24.2.2022 Vuosikokous Matarassa, sääntömääräiset asiat.
                   Työterveyslääkäri Hellin Torkki luento. ”Toisiamme tarvitsemme”.                                            30
14.3.2022 Kirjaston esittely                                                                                                                               
14
28.4.2022 Kotiseutumatka (yllätysmatka).                                                                                                      44
23.5.2022 Kortteli Klubilla tapahtuma                                                                                                              24
30.4.2022 Pelastusarmeija                                                                                                                                 29
10.5.2022 Retki Valamon ja Lintulan luostarit                                                                                                40
1.7.2022  Savonlinnan Oopperajuhlat  Aida                                                                                                      30
8.9.2022  Syyskauden avaus, Sepänkeskus Aula                                                                                           17
24.–28.9.2022 Rooman matka                                                                                                                           26
7.10.2022  Kortteli Klubilla kuukausitapaaminen. SPR:ltä Sydäniskurin käyttö                                          20
22.10.2022 Ruskien 45-vuotisjuhlanäytös kaupunginteatterilla. Tango sateessa.
                     Teatteri oli varattu kokonaan Ruskille ystävineen, 92 paikkaa oli täynnä.                                 
92
29.11.2022 Pikkujoulu sataman Viilussa                                                                                                         73

———————————————————————————————————————————————————––––––––
13 Jäsentilaisuutta                                                                                                                              Käyntejä 448

Laulukööri:            Laulukööri kokoontui 9 kertaa                                                                                           135
Päiväkeskus:         Kuntosalikäyntejä 46 kertaa                                                                                                41
Ruskat puikoissa: Kokoontumisia 16 kertaa. Mukana 38 puikottelijaa.                                                    184
Senioritanssi:        Kokoontumiskertoja 23 kertaa. Osallistujia 15.
                                Joitakin vain yhden kerran osallistujia.                                                                             198
Äijäporukka:          Kokoontumiset Senja Korttelissa (Matti Kaukonen vetäjä).
                                24 kertaa. 52 hlöä, kävelyitä 26.                                                                                        146
                                Keskimäärin 6 henkilöä.
 ———————————————————————————————————————————————————-–––––––
118                         harrasteryhmät                                                                                                                     704
131                         Kaikki yhteensä                                                                                                Käyntejä 1152
                                                                                                                                            (edellisenä vuonna 750)