TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2023

                                                                                                                                                     Hallitus 11.1.2024


Jyväskylän Ruskat ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton eläkeläisjärjestö, joka kuuluu Suomen Ruskaliitto ry:hyn ja Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry:hyn (KYT).
Toiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää eläkkeellä olevien ihmisten ja ikäihmisten sosiaalista, henkistä ja taloudellista hyvinvointia sekä heidän fyysistä kuntoaan. Olemme luoneet yhteisöllisyyttä eri tavoin, vaikuttaneet kunnallis- ja valtakunnan politiikassa mm. vanhusneuvostossa ja yhteistyöverkostoissa eläkeläisjärjestöjen kanssa.
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden päättyessä oli 255 jäsentä, joiden keski-ikä oli 78 v. Uusia jäseniä liittyi 30 henkilöä ja yhdistyksestä erosi 17, poisnukkuneita oli 5 henkilöä.

HALLINTO
Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 9.2.2023 Kansalaistoiminnan keskus Matarassa. Puheenjohtaja Mirjam Sneck avasi kokouksen. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin sääntömääräiset asiat. Läsnä oli 36 jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Mirjam Sneck.

Hallitus ja toimikunnat
Mirjam Sneck, puheenjohtaja
Leila-Katri Lempinen, varapuheenjohtaja
Ritva Hämäläinen, jäsen
Maila Koistinen, jäsen
Marja-Liisa Kontio, jäsen
Eija Gadd, jäsen
Arja Hoskari, jäsen

Muut toimihenkilöt
Raija Lampinen, rahastonhoitaja
Pirkko Kanerva, jäsenrekisterin hoitaja
Paula Peränen, sihteeri

Hallitus kokoontui 8 kertaa

Matka- ja tapahtumatyöryhmässä toimijoina jatkoivat: Leena Hänninen (syksyyn -23 saakka), Pirkko Kanerva, Paula Liimatainen, Eija Gadd, Anja Hoskari ja Salme Saikkonen. Pariisin matka tehtiin 18.–21.4.2023 ja Tallinnan kylpyläristeily 8.–10.5.2023. Leena Hännisen keväällä aloittama Ränssin pikkujoulun valmistelu, viimeisteltiin sihteerin ja puh.johtajan toimesta. 48 henkilöä osallistui.

Tellervo Vornanen on hoitanut valokuva- ja leikearkiston pitämistä.

2

TIEDOTUS                                                                                                                                               
Jäsenkirjeitä lähetettiin 4 + kaksi (2) matkaohjelma. Vuosikokouskutsu lähetettiin sähköpostitse ja jäsenkirjeellä (17.11.-23). Keskisuomalaisessa oli Meidän juttuja neljä (4) Tallinnan matka, Pariisin matka, Struven / Petäjäveden kirkko, Sokkomatka Päijät-Häme. Kortepohjalainen- ja Kukkulan Kaiku lehdissä ilmoitettiin Ruskien toiminnasta sekä kauden toimintaohjelma molemmissa kaksi (2) kertaa.

Jäsenistöön pidettiin yhteyttä lähinnä sähköpostiviesteillä. Yhdistyksen kotisivuja päivittivät puheenjohtaja Mirjam Sneck ja sihteeri Paula Peränen, www.jyvaskylanruskat.fi.


TALOUS
Toiminta on rahoitettu jäsenmaksulla, joka oli 20 € hlö / vuosi.
Senioritanssin vuosimaksusta luovuttiin 12.10.-23 (Pöytäkirja 6 / -23). Suomen Ruskaliitto oli päättänyt ettei peri sen yhdistyksiltä vuonna 2023 määrättyä (1 € / jäsen) jäsenmaksua. Liitolta ei ole saatu avustusta. Tilikauden tulos on 1.685,48 € ylijäämäinen. Arpajaisia oli kolme (3) kertaa. Muut talouteen liittyvät seikat ilmenevät tilinpäätöksestä.

TAPAHTUMIA oli kaikkiaan 164 ja osallistujia oli 1770.
Jäsentapahtumia oli 20, joissa osallistujia 619.
Harrasteryhmät kokoontumisia 164 ja osallistujia 1151.                                                        Katso liite 1).

Harrasteryhmät
Äijäporukka: Vetäjinä toimivat Matti Kaukonen ja Seppo Elijoki.
Ryhmä kokoontui Senja-korttelissa, Pehtorinkatu 9, II kerroksen olohuoneessa.

Kuntosaliryhmä (maksullinen):
Vertaisohjaajana toimi Tellervo Vornanen. Ryhmä kokoontui myös em. päiväkeskuksen kuntosalissa. 

Senioritanssi:
Vetäjänä toimi Raili Palkola. Tanssijat kokoontuivat tiistaisin Piippurannan klubilla.

Ruskat puikoissa:
Vetäjänä toimi Leena Vilmusenaho parinaan Tuula Salomaa. Ryhmä kokoontui Kortteli Klubilla jossa myös pidettiin Ruskat puikoissa neulenäyttely. Avajaiset oli 13.11.-23.  

Laulukööri:
Vetäjänä toimi Leila-Katri Lempinen Kortteli Klubilla.

Jyväskylän Ruskat ry oli mukana TERVE-tapahtuma Novassa (Joukkorokotuspäivä influenssaa vastaan). Noin 200 henkilöä tutustui Ruskien toimintaan esittelypöydässä kahtena rokotuspäivänä 18.11.2023 ja 2.12.2023. 

Kaupungin museotoimen kulttuuri- ja ympäristöluotsina sekä Niilo Mäki Instituutin lukumummina toimi aktiivisesti useita jäseniämme.

YHTEISTOIMINTA JA VAIKUTTAMINEN                                                                                                3

Suomen Ruskaliitto ry:n edustajakokous oli etänä 15.3.2023. Kokouksessa oli kahdeksan (8) edustajaa (yhteensä 10 ääntä) ja 4 hallituksen jäsentä ja 1 hallituksen varajäsen. Ruskista Leena Hänninen, Leila-Katri Lempinen, Mirjam Sneck, Matti Kaukonen ja Paula Peränen. Hallituksen kokouksia on ollut etänä yksi (1 / 26.1.-23) Jäsenmaksuksi päätettiin  1 € / jäsenyhdistys mutta lisäksi päätettiin, ettei v. 2023 peritä jäsenyhdistyksiltä jäsenmaksua. Suomen Ruskaliitto kuuluu valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry:hyn. Hallituksen kokouksissa oli huolena edelleen liiton varallisuus, koska STEA:n avustuksia ei ole saatu. Ruskaliiton kotisivut ovat: www.suomenruskaliitto.fi.

Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry (KYT) Jäsenjärjestönä Jyväskylän Ruskat ry on saanut 12 viestiä joko ajankohtaisista asioista tai tärkeistä järjestöjä koskevista tiedotteista, jotka on lähetetty puheenjohtaja Mirjam Sneckille. 

Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan (KEN) toiminta loppui Ruskaliiton osalta 2023. Ruskat ry ei ole jatkossa mukana KEN:n toiminnassa.

Vanhustenviikon 1.10.–8.10.2023 teemana oli Tehdään iästä numero. Seniorimessuille osallistuttiin 2.10.2023 Kaupunginteatterilla. Yhdistyksellä oli esittelypöytä, mutta arpajaisia tai myyntiä ei saanut järjestää. Teatterilla nähtiin ohjelmakokonaisuuden huipennuksena ”Ihan Seelana näytös”. 

Jyväskylän vanhusneuvoston varsinaisena jäsenenä oli Marja-Liisa Kontio, varalla Hely Adaranijo. Vanhusneuvoston kokouksia oli 6 Vammaisneuvoston kanssa yhteisiä iltakouluja oli 5. Kokousasiakirjat ovat nähtävinä netissä. Hely Adaranijo (erosi lokakuussa -23 vanhusneuvoston toimintakaudelta 2021–2025. Hänen toimintakautensa varajäsenenä päättyy 2/2024. Hallituksen keskuudesta Maila Koistinen jatkaa varajäsenenä toimintakauden loppuun.

Jyväskylän eläkeläisjärjestöjen puheenjohtajaverkosto kokoontumisia oli 4 (neljä) kertaa 13.1., 14.3., 8.11. sekä alkuvuodesta 16.2.-23 Iloa eläkkeelle tapahtuma Kortteli Klubilla.

Muistamiset
Historiikit, (hallituksen päätös) korttien myötä lahjoitettiin 80-, 85-vuotiaille ja muutamille henkilöille muuten onnittelut, jotka olivat ostaneet historiikin.

YHTEENVETO
Aktiivisuus on kasvanut Jäsenmaksuja jäi jäseniltä maksamatta yli kahden vuoden ajalta, joten heidät poistettiin jäsenrekisteristä.
                                                                                                                                    LIITE 1 Tapahtumat
 

Jyväskylän Ruskat ry
Tapahtumat v. 2023
                                                                                                     Toimintakertomus /Liite 1

17.1. Kuusenkaatajaiset Matarasali, Oma Sp/bingo, Historiikin työprosessin kuvaus.                           29
  9.2. Vuosikokous Matarassa, sääntömääräiset asiat.
                                                                                  38
11.3.Teatteri Seinäjoella ”Äitiä ikävä”                                                                                                               
38
17.3. Mustankorkea esittely Kortteli Klubilla + naisten alusvaatteiden muistelusalkku                         23
20.3. Kotisivuesittely ja uusien jäsenien tapahtuma Kortteli Klubilla                                                          55
  4.4. Palokan Ilona-talo esittely                                                                                                                    29+2
18.4. Pariisin matka                                                                                                                                               30
  3.5. Kadonnutta Tourulaa (Tourulan taidenäyttely 10.3.–31.5.)                                                                      5
8.–10.5. Tallinnan matka                                                                                                                                     28
16.5. Design Alonen. Uusi taidehalli + 30-luv. Junanvaunut sekä koko pihapiirin esinetaidetta             28
13.6. Pariisi matkakatselmus osallistujille,
Teeleidi                                                                                       24
  8.6. Struven ketju Äijät ja Muijat                                                                                                                        17
22.8. Sokkomatka Päijät-Häme                                                                                                                         52
  7.9. Syyskauden avaus, Harjun luontopolku sekä luontomuseo. Kahvit Vesilinnassa                           20
18.9. Virpi Kaartinen, elämäntarinoiden kirjoittaja ja tallentamisen ohjaaja
           kertoo oman elämäkerran teettämisen mahdollisuudesta                                                                 
12
21.9. Muuton kynnyksellä, Leena Hännisen tunnelmia.                                                                                  70
 9.10. Ruskat yhdistyksen huhtikuun 2023 Pariisin matkakuvia.
           Kulttuurikohteita, kaupunki- ja muita näkymiä. Matkalle olleet Mirjam ja Paula.                              17
28.10. Evita musikaali                                                                                                                                           30
13.–24.11. Ruskat puikoissa neulenäyttely Kortteli Klubilla. Avajaiset 13.11.                                           24
29.11. Pikkujoulu Ränssin kievari                                                                                                                      48

———————————————————————————————————————————————————––––––––
20 Jäsentilaisuutta                                                                                                                              Käyntejä 619

Laulukööri:            Laulukööri kokoontui 12 kertaa                                                                                         435
Päiväkeskus:         Kuntosalikäyntejä 65 kertaa ja henkilömäärä 209                                                         209
Ruskat puikoissa: Kokoontumisia 18 kertaa. Mukana 28 puikottelijaa.                                                    164
Senioritanssi:        Kokoontumiskertoja 27 kertaa. Vierailu Palokan Ilona talossa.                                  204
Äijäporukka:          Kokoontumiset Senja Korttelissa 22 kertaa.                                                                  139
                                Sis. mm. käynnit: Rakennusmessut, Jussi Jäppisen es. til. Minnansali, Äijät / Muijat                                       retki Petäjävesi–Korpilahti, Säynätsalo-päivät, Miestenilta Hankasalmella).
                                Äijäkävely 62 kertaa x 2 hlöä.                                                           
 ———————————————————————————————————————————————————-–––––––
144                         harrasteryhmät                                                                                                                   1151
———————————————————————————————————————————————————-–––––––––

164                         Kaikki yhteensä                                                                                                Käyntejä 1770
                                                                                                                                          (edellisenä vuonna 1152)ne