Toimintasuunnitelma v. 2023

Yleistä
Jyväskylän Ruskat Ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton eläkeläisjärjestö, joka kuuluu valtakunnalliseen Suomen Ruskaliitto Ry:hyn, sekä Keski- Suomen Yhteisöjen tuki ry:hyn (KYT).
Toiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää eläkkeellä olevien ihmisten ja ikäihmisten sosiaalista, henkistä ja taloudellista hyvinvointia sekä heidän fyysistä kuntoaan. Luomme yhteisöllisyyttä edistämällä vertaistukea, vapaaehtoistoimintaa ja osallistumista yhteisiin tapahtumiin. Toiminnasta on tehty lain mukainen rekisteriseloste.

Vaikuttaminen
Vaikutamme, seuraamme ja teemme aloitteita ja lausuntoja ikääntyvien edunvalvonta- ja muissa asioissa. Teemme yhteistyötä Suomen Ruskaliiton kanssa. 
Seuraamme oman hyvinvointialueen toteutumista mm. vanhusten palveluja. Tämä toteutuu lähinnä yhteistyöorganisaatioissa, kuten KYT Ry, Jyväskylän kaupungin vanhusneuvosto, Keski-Suomen Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta (KEN) ja Jyväskylän eläkeläisjärjestöjen puheenjohtajien verkosto.

Toiminnassa jatketaan hyvinvointia tukevia teemoja:
– ikäihmisten tuki, huolenpito, hoito ja palvelut myös eri ikäisille
– ulkomaan matkoilla tutustumme kohteen historiaan sekä kulttuuriin
– kädentaitojen ja muiden harrastusten ja perinteiden arvostaminen
– jäsenten fyysisen ja psyykkisen ikäihmisen kunnon edistäminen
– ikäihmisen tuki, huolenpito

Harrastekerhoissa: Senioritanssi, Ruskat puikoissa, Kuntosalin itsehoito- ryhmä, Äijäporukka, ja Laulukööri.

Tutustumalla vanhusten ym. alueen palveluihin ja tarvittaessa kutsumme asiantuntijoita puhumaan niistä meidän tapahtumiin. 

Tietotekniikan taitoja edistämällä yhteistyössä kaupungin vapaaehtoispalvelujen kanssa, esim. digiluotsit.

Jatkamalla yhteistoimintaa eläkeläisjärjestöjen ja kaupungin ikäihmisten palveluiden kanssa.

Käymällä taidenäyttelyissä ja sinfonian harjoituksissa sekä aktivoimalla jäseniämme toimimaan museotoimen kulttuuri- ja liikuntaluotseina sekä Niilo Mäki Instituutin ja MLL:n lukumummeina ja -vaarina.

Matkat, retket ja vierailut:
Teatterimatka Seinäjoelle la 11.3.2023
Pariisin matka 18.–21.4.2023
Tallinnan kylpylämatka 8.–10.5.2023
Kotiseutumatka suunnitteilla elokuussa

Talous ja jäsenhankinta:
Pyrimme aktiiviseen jäsenhankintaan. Jäsenmaksuksi esitetään 20 euroa. Sen lisäksi keräämme varoja arpajaisilla ja anomme kaupungin ym. avustuksia.

Viestintä:
Kortepohjalainen lehtiin toimitetaan (maaliskuu ja joulukuu) ”Kortepohja toimii ja palvelee” palstalle tietoa Ruskien toiminnasta.
Selvitämme mahdollisuutta laittaa Jyväskylän eri aluelehtiin Ruskan jäsentapahtumia.
Jäsenkirje lähetetään ja jaetaan 2­–3 kertaa vuodessa jäsenistölle.

Tiedotamme myös jäseniä kiinnostavista Jyvässeudun ja yhteistyötahojen tapahtumista. Käytettävissä ovat sähköposti ja uudistettavat kotisivut: www.jyvaskylanruskat.fi

Hallituksen esitys 12.1.2023