Toimintasuunnitelma v. 2024

Yleistä
Jyväskylän Ruskat Ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton eläkeläisjärjestö, joka kuuluu valtakunnalliseen Suomen Ruskaliitto Ry:hyn, sekä Keski- Suomen Yhteisöjen tuki ry:hyn (KYT).
Toiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää eläkkeellä olevien ihmisten ja ikäihmisten sosiaalista, henkistä ja taloudellista hyvinvointia sekä heidän fyysistä kuntoaan. Luomme yhteisöllisyyttä edistämällä vertaistukea, vapaaehtoistoimintaa ja osallistumista yhteisiin tapahtumiin. Toiminnasta on tehty lain mukainen rekisteriseloste.

Vaikuttaminen
Vaikutamme, seuraamme ja teemme aloitteita ja lausuntoja ikääntyvien edunvalvonta- ja muissa asioissa. Teemme yhteistyötä Suomen Ruskaliiton kanssa. 
Seuraamme oman hyvinvointialueen toteutumista mm. vanhusten palveluja. Tämä toteutuu lähinnä yhteistyöorganisaatioissa, kuten KYT Ry, Jyväskylän kaupungin vanhusneuvosto,  Jyväskylän eläkeläisjärjestöjen puheenjohtajien verkosto.

Toiminnassa jatketaan hyvinvointia tukevia teemoja:
– ikäihmisten tuki, huolenpito, hoito ja palvelut myös eri ikäisille
– ulkomaan matkoilla tutustumme kohteen historiaan sekä kulttuuriin
– kädentaitojen ja muiden harrastusten ja perinteiden arvostaminen
– jäsenten fyysisen ja psyykkisen ikäihmisen kunnon edistäminen
– ikäihmisen tuki, huolenpito

Harrastekerhoissa: Ruskat puikoissa, Kuntosaliryhmä, Äijäporukka, Laulukööri., Senioritanssi

Tutustumalla vanhusten ym. alueen palveluihin ja tarvittaessa kutsumme asiantuntijoita puhumaan niistä meidän tapahtumiin. 

Tietotekniikan taitoja edistämällä yhteistyössä kaupungin vapaaehtoispalvelujen kanssa, esim. digiluotsit.

Jatkamalla yhteistoimintaa eläkeläisjärjestöjen ja kaupungin ikäihmisten palveluiden kanssa.

Käymme taidenäyttelyissä ja pyrimme tiedottamaan jäsenille mahdollisuutta omaehtoiseen vapaaehtoisten kulttuuri- ja liikuntaluotsipalveluiden hyödyntämiseen sekä sekä Niilo Mäki Instituutin ja MLL:n lukumummeina.

Matkat, retket ja vierailut:
Maaliskuu 23.3.2024
Kuopion retki / teatteri.
Huhtikuu Aalto 2-museokeskus, kulttuuriluotsit esittelevät.
Toukokuu Viro Tartto 13.–17.5.2024.
Kesäkuu Viilun sauna tai Ladun Maja.

Talous ja jäsenhankinta:
Pyrimme aktiiviseen jäsenhankintaan. Jäsenmaksuksi esitetään 20 euroa. Pidämme arpajaisila varojen keräämiseksi.

Viestintä:
Kortepohjalainen lehtiin toimitetaan (maaliskuu ja joulukuu) ”Kortepohja toimii ja palvelee” palstalle tietoa Ruskien toiminnasta.
Kukkulan Kaiku lehden toiminnan jatkuminen on avoinna. Samme tiedon alkuvuodesta.
Jäsenkirje lähetetään ja jaetaan 2–3 kertaa vuodessa jäsenistölle. Tiedotamme myös jäseniä kiinnostavista Jyvässeudun ja yhteistyötahojen tapahtumista. Käytettävissä ovat Ruskan esitteet, sähköposti ja kotisivut: www.jyvaskylanruskat.fi

Hallituksen esitys 11.1.2024